Om oss

Hur vi arbetar, organisationen och vår historia


Totalentreprenad

De allra flesta entreprenader görs av byggföretag som anlitar plåtslagare och ventilationsfirmor som underleverantörer. Med Ek´s specifika kompetens kan vi åta oss hela projektet. Vår totalentreprenad är en klok helhet där förståelsen för byggnationens olika faser rationaliserar planering och produktion. Korta ledtider med tydligt beskrivna moment i projektering skapar goda förutsättningar att upprätthålla en hög kvalitet genom hela byggprocessen.

Miljö- och kvalitétsarbete

Vi var tidigt ute när det gäller att tänka kring miljö- och kvalitetsledning. Utbildningsperspektivet är centralt och vi genomför löpande åtgärder för att bygga hållbara rutiner i vårt dagliga arbete. I detta långsiktiga arbete ingår också att påverka vår omgivning, leverantörer och entreprenörer, så att vi har en gemensam uppfattning kring ansvarstagande och långsiktighet.

Viking Partners - förvärvar Ek´s Plåt & Vent-Service AB

Viking Partners har den 9 december 2019 förvärvat aktiemajoriteten i R. Eks Plåt &Vent. Service Aktiebolag (”Ek’s Plåt & Vent-Service”) med tillhörande dotterbolag, Zmide i Krylbo AB (”Zmide”). Bolagen har huvudkontor i Krylbo. Ek’s Plåt & Vent-Service är en ledande leverantör av byggplåt och ventilation i sydöstra Dalarna. Zmide är en ledande lokal smidesentreprenör med fokus på service inom samma område.

Kontakt

Ek´s Plåt & Vent-Service AB

Telefon:  0226 – 133 50
E-post: henrik@eks-vent.se

Adress
Lastgatan 9
775 54 KRYLBO

1933

Asplunds Bygg AB

Asplunds Bygg AB grundades och första uppdraget var Centrumbaren i Krylbo.

1977
​​​​​​​Asplunds Bygg AB

Asplunds Bygg AB köper Folke Englunds Plåtslageri.

1983
​​​​​​​Roger Ek

Nuvarande ägare Roger Ek, startade som ventilationsmontör.

1986
​​​​​​​Arbetsledning

Roger Ek övergår till att bli arbetsledare.

1998
​​​​​​​EK´S Plåt & Vent-Service AB

Asplunds Bygg AB säljer plåt- och ventilationsavdelningen till Roger Ek och byter namn till EK´S Plåt & Vent-Service AB. 
Smidesavdelning hos Asplunds Bygg säljs till Per Ola Zetterberg.

2008
​​​​​​​Zmide I Krylbo AB

Zmide i Krylbo AB köps av Per Ola Zetterberg som går i pension. Företaget blir då ett dotterbolag till Ek´s Plåt & Vent-Service AB. Zmide har sin verksamhet i samma lokaler som Ek´s Plåt & Vent-Service AB och de två företagen kompletterar varandra på ett bra sätt.

2016
​​​​​​​Största projekt hittills

Nybyggnad av student och ungdomsbostäder Rosendalsvägen i Uppsala. Läs mer om projektet hos Byggfolio

2019
​​​​​​​Engelsbergs bruk

Omläggning av yttertak med skivtäckning på hyttan i Engelsbergs Bruk. Engelsbergs hytta är en av landets få bevarade mulltimmerhyttor. Engelsbergs bruk räknas som ett av de främsta industriminnena i världen och finns sedan 1993 på UNESCO´s lista över världsarven. Detta arbete ledde även till att Ek´s fick uppdraget att lägga om taken på Engelsbergs herrgård och två flyglar.

Branchvinnare & kylcertifierade 2023

Varje år utser Branschvinnare i Sverige AB i samarbete med Largest companies de företag som får utmärkelsen Branschvinnare baserat på föregående års bokslut. En Branschvinnare är ett företag som har överträffat den egna branschens utveckling i såväl omsättning som resultat. Företaget måste även visa ett positivt resultat. Snittet räknas fram en gång per år och baseras på samtliga företag inom den aktuella branschen. I snitt är det bara 11,7 % av Sveriges aktiebolag som tilldelas utmärkelsen 2023. Branschindelningen är baserad på företagens SNI-kod*.

* SNI står för Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s standard, NACE Rev.2.


Ek´s Plåt & vent-service är nu kylcertifierad och får därmed ta hand om er kylanläggning!


Välkommen med din förfrågan!  Gå till offertförfrågan →