EK´s Plåt & vent-service

Allt inom byggnadsplåtslageri, Ventilation, service montage & tillverkning

TOTALENTREPRENAD


De allra flesta entreprenader görs av byggföretag som anlitar plåtslagare och ventilationsfirmor som underleverantörer

​​​​​​​
Med Ek´s specifika kompetens kan vi åta oss hela projektet. Vår totalentreprenad är en klok helhet där förståelsen för byggnationens olika faser rationaliserar planering och produktion. Korta ledtider med tydligt beskrivna moment i projektering skapar goda förutsättningar att upprätthålla en hög kvalitet genom hela byggprocessen.

​​​​​​​Ek´s verkar i hela kedjan från konstruktion, tillverkning till igångkörning och löpande underhåll.

Samarbetspartners